Raamatukogu teenused

Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

Eriteenused (valguskoopiad, printeri väljatrükid jm) on tasulised. Eriteenuste loetelu ja eriteenuste eest võetava tasu suuruse kehtestab Haljala Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest raamatukogudevahelise laenutuse kaudu.

Raamatukogus saab kasutada arvutitöökohti avalikus internetipunktis.

© Haljala Vallaraamatukogu | Rakvere mnt 10/1, 45301 Haljala | +372 325 0602 | haljalark(ät)haljalavald.ee