Raamatukogude andmebaasid

URRAM - Eesti raamatukogude ühiskataloog


KoduluguEesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem


E-kataloog ESTER - Eesti suurimate rahva- ja teadusraamatukogude koondkataloog. (Tallinna ja Tartu kataloog)


RIKSWEB - Tapa Linnaraamatukogu elektronkataloog


ISE - Eesti artiklite andmebaas


ERB - Eesti rahvusbibliograafia andmebaas


BIE - bibliograafiline õigusalane andmebaas


DEA - digiteeritud Eesti ajalehed. Valik ajalehti aastatest 1821-1944 ja valik väliseesti ajalehti alates 1944. aastast.


DIGAR - Rahvusraamatukogu kasutajakeskkond, mis pakub juurdepääsu digitaalarhiivis talletatud väljaannetele. Nende hulgas e-raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid, postkaarte, plakateid, illustratsioone, audioraamatuid ning muusikafaile


DOAJ - Directory of Open Access Journals vahendab erinevates keeltes teadusajakirju, mille artiklite täistekstid on vabalt kasutatavad. Andmebaas sisaldab 6320 ajakirja ning 542 599 teadusartiklit. 


DSpace - Tartu Ülikooli digikogu, sisaldab väitekirju, haruldasi eesti- ja võõrkeelseid trükiseid, fotosid, käsikirju


E- Ait - Tallinna Ülikooli digikogu, väitekirjad, õppematerjalid, artiklid ning raamatukogus leiduvad haruldused


TTÜR digikogu - Tallinna Tehnikaülikooli digikogu, sisaldab väitekirju, e-õppematerjale ning muid väljaandeid


EMS - eesti märksõnastik - kõiki ainevaldkondi hõlmav tesauruse struktuuriga märksõnastik raamatute jm. teavikute eestikeelseks märksõnastamiseks ja infootsinguks. (Endine EÜM - Eesti Üldine Märksõnastik)