• URRAM - Eesti raamatukogude ühiskataloog
 • KoduluguEesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem
 • E-kataloog ESTER - Eesti suurimate rahva- ja teadusraamatukogude koondkataloog. (Tallinna ja Tartu kataloog)
 • RIKSWEB - Tapa Linnaraamatukogu elektronkataloog
 • ISE - Eesti artiklite andmebaas
 • ERB - Eesti rahvusbibliograafia andmebaas
 • BIE - bibliograafiline õigusalane andmebaas
 • DEA - digiteeritud Eesti ajalehed. Valik ajalehti aastatest 1821-1944 ja valik väliseesti ajalehti alates 1944. aastast.
 • DIGAR - Rahvusraamatukogu kasutajakeskkond, mis pakub juurdepääsu digitaalarhiivis talletatud väljaannetele. Nende hulgas e-raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid, postkaarte, plakateid, illustratsioone, audioraamatuid ning muusikafaile
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals vahendab erinevates keeltes teadusajakirju, mille artiklite täistekstid on vabalt kasutatavad. Andmebaas sisaldab 6320 ajakirja ning 542 599 teadusartiklit. 
 • DSpace - Tartu Ülikooli digikogu, sisaldab väitekirju, haruldasi eesti- ja võõrkeelseid trükiseid, fotosid, käsikirju
 • E- Ait - Tallinna Ülikooli digikogu, väitekirjad, õppematerjalid, artiklid ning raamatukogus leiduvad haruldused
 • TTÜR digikogu - Tallinna Tehnikaülikooli digikogu, sisaldab väitekirju, e-õppematerjale ning muid väljaandeid
 • EMS - eesti märksõnastik - kõiki ainevaldkondi hõlmav tesauruse struktuuriga märksõnastik raamatute jm. teavikute eestikeelseks märksõnastamiseks ja infootsinguks. (Endine EÜM - Eesti Üldine Märksõnastik)
More forecasts: Wetter nächsten 21 tage