Vergi raamatukogu asub Lääne-Virumaal Haljala vallas.
Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on 9 küla (Altja, Koolimäe, Lahe, Lobi, Mustoja, Natturi, Pedassaare, Pihlaspea, Vergi).


Vergi raamatukogu perioodika 2022. aastal:

Postimees
Virumaa Teataja
Maaleht
Eesti Ekspress.
Eesti Naine
Tiiu
Naisteleht
Imeline Ajalugu
Maakodu
Tervis +
Pere ja Kodu


Vergi haruraamatukogu aastaaruanne:

2018, 2019


AJALUGU

Vergi raamatukogu eelkäija on Koolimäe raamatukogu, mis asutati 26. jaanuaril 1924.a nime all Koolimäe Raamatukogu Selts. Seltsil oli 61 liiget, liikmemaks oli 50 marka. Raamatukogu oli avatud laupäeviti.Sissetulek saadi liikmemaksudest, pidude korraldamisest ja võeti laenu 3000 marka. Raamatukogu asus Koolimäe algkoolis.

1940. aastal selts likvideeriti, kogus oli siis 1179 raamatut.

1941-1943 oli Koolimäe külaraamatukogu töö häiritud. 1944.a. asub raamatukokku tööle Olga Romm ja raamatukogu töötab taastub.

1946.a kannab nime Loksa Rajooni Koolimäe Külaraamatukogu.

1957.a nimetatakse Rakvere Rajooni Koolimäe Raamatukoguks.

1968.a asub raamatukogu juhatajaks Reet Kütt, kes töötas sellel kohal kuni 2016. aastani.

1973.a kannab nime Rakvere Keskraamatukogu Koolimäe haruraamatukogu.

1996.a kolitakse raamatukogu Vergi rahvamajja, sest Vergis elab üle 100 elaniku, Koolimäel aga aastaringselt mitte ühtegi.

2000.aastal muudetakse nimi Vergi raamatukoguks.

2003.aastal kolitakse raamatukogu endise Vergi lasteaia majja, sest lapsi seal enam ei ole, ruumid on soojad ja valged.

2018.aastal muutub Vergi raamatukogu Haljala Vallaraamatukogu Vergi haruraamatukoguks. Raamatukogu teeninduspiirkonnas on 9 küla veidi alla 200 inimesega. Raamatukogu lugejaid on üle 80, kogus on üle 7000 raamatu.

More forecasts: Wetter nächsten 21 tage